POLITYKA DOTYCZĄCA WYKORZYSTANIA COOKIES

Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika
za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez
Użytkownika, przez Karo Bizu Karolina Adamska z siedzibą w Lesznie.
Definicje

 1. Serwis – strona internetowa Operatora Seriwsu znajdująca się pod adresem karobizu.pl
 2. Operator Serwisu – właściciel Serwisów, którym jest firma Karo Bizu Karolina Adamska
  www.karobizu.pl siedzibą w Lesznie (64-100), przy ul. Miła 1; adres strony internetowej:
  www.karobizu.pl;
  adres e-mail: karobizusklep@gmail.com; NIP: 6972036046, REGON: 300546050 , wpisana do Centralnej
  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
  3.Pliki cookies– tzw. „ciasteczka” stanowią dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki
  tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta
  z Serwisu. Pliki te zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
  przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Użytkownik Serwisu– oznacza osobę fizyczną, która wybierając adres strony internetowej Serwisu
  przegląda jego zasoby.
 4. Urządzenie końcowe– urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub
  pośrednio do zakończeń sieci.

Zakres zbieranych informacji i operator zgromadzonych danych w plikach cookis

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w
  Plikach cookies.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Pliki cookies oraz
  uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu

Cel wykorzystywania danych z plików cookis
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania i optymalizacji zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio
wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb i ustawień przeglądarki
internetowej;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze
stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej
podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

Typy i rodzaje stosowanych plików cookis

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz
  „stałe” (persistent cookies).

a) Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są
w Urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
b) „Stałe” Pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu przez czas
określony w parametrach Plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Serwisu.

 1. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzajowe Pliki cookies:
  a) Niezbędne –Pliki cookie tego typu umożliwiają swobodne poruszanie się w Serwisie i korzystanie z
  wszystkich jego funkcji, takich jak dostęp do niektórych jego treści.
  b) Wydajnościowe– związane z poprawą wydajności, gromadzą informacje, w jaki sposób użytkownik
  korzysta ze strony, np. które strony odwiedza najczęściej i czy otrzymuje wiadomości o błędach ze stron,
  z jakiego kraju czy regiony odwiedza Serwis. Wszystkie zbierane w ten sposób informacje są anonimowe
  i wykorzystywane wyłącznie do usprawnienia działania Serwisu oraz do celów statystycznych.
  c)Funkcjonalne – umożliwiają Serwisowi zapamiętanie dokonywanych przez Użytkownika Serwisu
  wyborów i dostarczają ulepszone, bardziej spersonalizowane funkcje (np. sposób wyświetlania i
  prezentacji treści).,, mogą być również używane do zapamiętywania poczynionych zmian
  w zakresie rozmiaru tekstu, czcionek i innych elementów Serwisu, które można dostosować.

Przechowywania i możliwość usunięcia Plików Cookies

 1. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
  domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików cookies w Urządzeniu końcowym Użytkownika
  Serwisu.
 2. Użytkownik Serwisu może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików
  cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować
  automatyczną obsługę Plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować
  o ich każdorazowym zamieszczeniu
  w Urządzeniu końcowym
 3. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
  ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Postanowienia końcowe

 1. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania Plików cookies mogą wpłynąć na
  niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 2. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod
  adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.